Zavolajte nám 0915 440 054
 • V košíku nič nie je.
Image Alt
  >  Reklamácie

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto sú spôsobené kupujúcim.
 2. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 3. V prípade vrátenia tovaru s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť tovar s vadou nahradený aj novým tovarom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.
 4. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania reklamovaného tovaru.
 6. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

 

Reklamačný formulár

Reklamáciu nám môžete zaslať aj vyplnením nasledovného formulára.

  NOVINKA

  Nový cestovný modulárny systém iSense

  Zvýhodnená cena za set: 789€

  NOVINKA

  Nový cestovný modulárny systém iSense

  Zvýhodnená cena za set: 789€