Zavolajte nám 0915 440 054

Hry na rozvoj reči a slovnej zásoby
mamička učí dieťa rozprávať

28. apríla 2022

BabyRaptor

Hry na rozvoj reči a slovnej zásoby

Materinský jazyk sa vyvíja v kontexte prostredia, v ktorom dieťatko vyrastá. Vývoj reči je samozrejme u každého dieťatka individuálny a vplývajú naň rôzne faktory. Existuje mnoho spôsobov, aktivít a hier, ktoré prispievajú k rozvoju reči a slovnej zásoby. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa u detičiek vyvíja reč a aké hry, hračky a aktivity dopomáhajú k osvojovaniu si jazyka. 

 

Vývoj reči dieťatka je rozdelený do niekoľkých fáz. Dieťatko si reč osvojuje postupne a jednotlivé štádiá nemožno preskočiť ani urýchliť, pretože nižšie štádiá sú prípravou na vyššie. Vývoj reči a slovnej zásoby je pomerne individuálnou záležitosťou a každé dieťatko si materinský jazyk osvojuje inou rýchlosťou. Môže sa stať, že medzi rovnako starými deťmi budú výrazné rozdiely, no časom sa môžu vyrovnať. Určite nie je dôvod na obavy, že vaše dieťatko ešte nerozpráva tak, ako jeho rovesníci. Rozhodne je dôležité dopriať mu svoj čas. Vo všeobecnosti sa vývoj reči rozdeľuje do niekoľkých fáz. Pozrime sa spoločne na základných 5 fáz.

 

Prvá fáza (0 – 12 mesiacov)

Prvou fázou je predrečové štádium alebo obdobie pragmatizácie. Ide o obdobie medzi 0 – 12 mesiacmi. Prvé tri týždne sú typické reflexným krikom, ktorý má u dieťatka jednotvárnu výšku a farbu hlasu. Od tretieho týždňa začína bábätko reagovať sacími pohybmi na hlas matky. V šiestom týždni prichádza vyjadrovanie pocitov emocionálnym krikom a v období od druhého do tretieho mesiaca sa kričanie mení na privolávanie a teda komunikačný krik. Medzi tretím a štvrtým mesiacom začína bábätko odpovedať na prihováranie matky a tiež začína hľadať zdroj zvukov. Vo štvrtom a piatom mesiaci reaguje na zvukové zafarbenie hlasu a v šiestom až ôsmom mesiaci už zapája aj sluchovú a zrakovú kontrolu. Zvyčajne okolo desiateho mesiaca dochádza k posunu k „rozumeniu“ reči – väčšinou ide o motorické reakcie na pokyny.

dieťa si prezerá látkovú knihu

Druhá fáza (1 – 2 roky)

Druhou fázou je štádium sémantizácie, kedy už v prvom roku dieťatko začína určitým hláskam prisudzovať komunikačnú funkciu. Začínajú sa formulovať prvé jednoslovné vety a neskôr od 18 mesiacov aj dvojslovné vety ale aj formulácia jednoduchých otázok ako napríklad „Čo je to?“. Slovná zásoba je v tomto štádiu približne 200 slov. 

 

Tretia fáza (2 – 3 roky)

Dieťatko v tomto štádiu, ktoré sa inak nazýva aj obdobie lexémizácie, začína tvoriť viacslovné vety. Okrem toho rozumie aj záporu a jednoduchým príkazom. Obvykle v tomto štádiu už dieťatko dokáže povedať svoje meno a priezvisko a rozumie pojmom ako „ja“, „moje“. Zároveň, používa množné číslo a dochádza k rozlišovaniu rozdielov a chápaniu časových pojmov.

dieťa sa hrá s logickými hračkami

 

Štvrtá fáza  (3 – 4 roky)

Ide o obdobie gramatizácie, kedy dochádza k pokroku v chápaní obsahu slov. V tomto období dieťa začína tvoriť súvetia, učí sa krátke básničky, začína tiež rozpoznávať prítomný, minulý a budúci čas.

 

Piata fáza (4 – 5 rok)

Slovná zásoba v tomto období (obdobie intelektualizácie) obsahuje 1500 až 3000 slov. Verbálny prejav detí sa v tomto období čoraz viac začína približovať reči dospelých. Dieťa spontánne a súvisle rozpráva, reprodukuje a jeho verbálny prejav zodpovedá požiadavkám bežnej komunikácie. Dochádza ku skvalitňovaniu štylistickej, sémantickej a pragmatickej roviny jazyka.

 

Ako naučiť dieťa rozprávať?

Vývoj reči a slovnej zásoby je u každého dieťaťa individuálny. Na osvojenie si jazyka potrebuje každé dieťatko svoj čas. Ako rodič však môžete svojmu drobcovi dopomôcť k správnemu vývoju reči. Tajomstvo sa skrýva v komunikácii. Tá je prirodzenou formou, akou sa dieťa naučí rozprávať. Vychádzať by sme však mali z aktuálnej vývinovej úrovne, nie veku. Využívanie komunikačných stratégií pri bežných denných činnostiach je efektívnym spôsobom na osvojovanie si reči.

 

Využiť môžete gestikuláciu, pohyby tváre aj tela, ktoré doplňujú hovorenú reč. Pre dieťa sú spočiatku zrozumiteľnejšie, ako reč. Dopomôcť môže aj to, ak prispôsobíte svoju reč aktuálnej úrovni vášho drobca. Ak napríklad vaše dieťatko ešte nerozpráva, môžete hovoriť v jednoslovných vetách a dopĺňať ich gestami a zvukmi. Pri komunikácii s dieťatkom sa mu posaďte tvárou v tvár, aby videlo, ako sa vám pri artikulácii pohybujú ústa a mohlo vás kopírovať. 

ako naučiť dieťa rozprávať

Nezabudnite dať vášmu dieťatku dostatok času na to, aby vyjadrilo, to čo chce povedať. Neodpovedajte za dieťa či nedopĺňajte za neho slová. Ako hovorí staré známe pravidlo – opakovanie je matka múdrosti. Pri opakovaní aktivít, hier či iných činností sa vytvára rutina a tá je výhodná pri osvojovaní si reči v tom, že dieťatko vie predpokladať nasledujúci krok a tak sa dokáže aktívnejšie zapojiť. Efektívnym spôsobom je aj rozširovanie viet, ktoré povedalo vaše dieťa. Takýmto spôsobom sa učí kombinovanie slov a tvorbu viet či súvetí.

 

Opisujte, komentujte a pomenúvajte to, čo sa deje okolo vás, čo robíte alebo čo robí váš drobec. Opisujte a pomenovávajte osoby, veci či činnosti, o ktoré sa dieťatko práve zaujíma. Interpretácia je tiež jeden z efektívnych spôsobov, ako naučiť dieťa, že to, čo robí alebo hovorí, má vplyv na jeho okolie. Môžete nahlas hovoriť to, čo by chcelo povedať vaše dieťa v danej situácii, keby vedelo rozprávať.

 

Pre osvojovanie si reči a budovanie slovnej zásoby vášho dieťatka môžete taktiež využiť aj rôzne hry a hračky. Využite hračky a hry, ktoré dieťatko zaujímajú. Tak nebude strácať pozornosť, ale aktívne sa venovať danej činnosti. Hrajte sa dieťatkom a vyjadrujte slovami to, čo sa práve deje. 

 

Hračky na rozvoj reči

Dnes už existuje mnoho hračiek na rozvoj reči a slovnej zásoby detí. Dôležité je, aby boli hračky nielen zaujímavé, ale aj náučné a hlavne bezpečné a zdraviu nezávadné. Pri malých deťoch je totiž bežné, že si pri hre strkajú predmety do úst a preto by ste sa rozhodne mali vyhýbať malinkým predmetom či hračkám, ktoré obsahujú malé časti. Dôležitý je aj materiál, z ktorého sú hračky vyrobené. Určite sa treba vyhnúť umelým materiálom a syntetickým látkam. Mnohé nekvalitné hračky obsahujú nebezpečné lepidlá či ťažké kovy. Tým sa je lepšie úplne vyhnúť. V poslednej dobe sa opäť do popredia dostávajú drevené hračky pre deti. Tie sú bezpečné, zábavné a hlavne udržateľné, pretože sa len tak rýchlo nepokazia v porovnaní s hračkami s nekvalitných materiálov. 

 

Ak hľadáte pre vášho drobca efektívne, vzdelávacie, zábavné a zdraviu neškodlivé hračky, dobrou voľbou by mohli byť hračky od Plan Toys. Hračky od Plan Toys podporujú hru, kreatívne myslenie a vzdelávajú deti o svete okolo nás. Zároveň, pri ich výrobe sa využívajú netoxické farbivá na vodnej báze, ktoré udržujú štruktúru drevených hračiek a lepidlo bez formaldehydov. Hračky od Plan Toys sú bezpečné, bez olova a iných ťažkých kovov. Pri hre s deťmi môžete rozvíjať ich slovnú zásobu s využívaním rôznych hračiek od Plan Toys, pri ktorých sa deti môžu učiť názvy jednotlivých farieb, tvarov či zvieratiek a rôznych predmetov.  

 

Zmyslové kocky sú skvelou hračkou vhodnou pre detičky od jedného roka. Obsahujú šesť zmyslových kociek, ktoré podporujú zmyslové vnímanie dieťatka. V sade nájdete dve zrakové kocky, dve sluchové kocky a dve štruktúrované kocky. Tieto zmyslové kocky sú vhodnou hračkou na podporu kinestézie, a teda vnímania vlastného tela a vlastného pohybu.

zmyslove-kocky

S pomocou drevených hračiek od Plan Toys sa vaše dieťatko môže učiť aj názvy farieb a jednotlivých tvarov. Napríklad práve s vkladačkou Sova, ktorá dokáže byť pre deti poriadnou zábavou. Je určená pre detičky od jedného roka a rozvíja nielen rozpoznávanie farieb a tvarov, ale aj zlepšuje koordináciu ruka-oko.

tvarovacia-sova

Triediaci autobus Plan Toys je skvelou hračkou, ktorá podobne ako vkladačka umožňuje učenie sa o tvaroch a farbách, no zároveň podporuje jemnú motoriku detí, trpezlivosť, koncentráciu a koordináciu priestorového vnímania. Tento drevený triediaci autobus je vhodný pre detičky od jedného roka. 

plan-toys-triediaci-autobus

Učenie sa zvieratkám, rozvoj motoriky ale aj riešenia problémov v sebe spája drevené puzzle Plan Toys. Vybrať si môžete z rôznych variantov, či už sú to zvieratká z morského sveta, psíkovia, sloníci alebo žirafy. Toto drevené puzzle je vhodné pre deti od jedného roka. Podporuje predstavivosť, logické myslenie a zároveň sa deti učia farbám a rozlišovaniu rozdielov a veľkostí. 

puzzle-psikovia

Zábavou pre deti môže byť aj táto drevená zatĺkačka, pri ktorej sa rozvíja nielen obratnosť a koordinácia rúk a očí, ale dieťatko sa učí aj jednotlivé farby a pokyny. Táto hračka je vhodná pre detičky od jedného roka a je špeciálne navrhnutá pre malé detské ručičky. 

plan-toys-zatlkacka-gulicky

Pre staršie detičky môže byť vhodnou drevenou hračkou napríklad tento Plan Toys drevený kreatívny domček pre bábiky. Pri hre s týmto domčekom sa môžu vaše deti premeniť na architektov a zostaviť si domček pre bábiky podľa svojich predstáv. Tento drevený domček je vhodný pre deti od troch rokov. 

plan-toys-kreativny-domcek

Fantáziu, slovnú zásobu ale aj motoriku podporuje aj toto drevené Plan Toys motorické vozidlo. Je vhodné pre deti staršie ako tri roky. Deti sa pri hraní naučia nové slovíčka v rámci náradia a jednotlivých častí auta. Tak sa z nich môžu stať malé opravárky či opravári. Vozidlo obsahuje volant, riadiacu páku, brzdový a plynový pedál, klimatizáciu, rádio, bočné zrkadlá, húkačku či skrutkový zdvihák. 

plan-toys-motoricke-vozidlo

Pri hraní sa s takýmito kreatívnymi a interaktívnymi hračkami dochádza k rozvoju reči a slovnej zásoby. Okrem toho podporujú motoriku, priestorové vnímanie, koncentráciu a trpezlivosť. To sú zároveň predpoklady, ktoré dieťatko potrebuje budovať aj pri učení sa jazyka.

 

Efektívnymi spôsobmi na rozvoj reči a slovnej zásoby u detí sú aj aktivity, ako je kreslenie či maľovanie. Deti sa pri nich učia farbám ale aj tvarom. Môžete spolu s deťmi kresliť či maľovať zvieratká, budovy, osoby či rôzne predmety. 

 

Netreba však zabúdať ani na klasické knihy, ktoré majú výrazný vplyv na rozvoj reči. Spočiatku môžete čítať deťom vy alebo si spoločne prechádzať obrázkové knižky, ktoré budete komentovať a opisovať. Pri starších detičkách môžete zvoliť aj knihy s textom a postupne ich s nimi oboznamovať a tráviť spoločné chvíle pri ich čítaní. Klasickú knihu totiž nič nenahradí a mala by byť pevnou súčasťou pri osvojovaní si jazyka a zveľaďovaní slovnej zásoby detí.

 

Nezabudnite, že osvojovanie jazyka je individuálna záležitosť a preto buďte trpezliví. Avšak s využitím rôznych taktík, hier a aktivít môžete svojmu drobcovi dopomôcť k rozvíjaniu reči a obohacovaniu slovnej zásoby.

MRKNI TU ↓

PRI KÚPE KOČIKA OD NÁS,
2 ROČNÝ SERVIS PRE VÁS
ZDARMA

Cena: 1 299,00 €

info@babyraptor.sk

+421 915 440  054

Vyhľadávanie